4/22/2013

Çarpma İşlemi İle İlgili Problemler

Çarpma işlemi ile çözülen problemler çözelim etkinlik sayfası


ÇARPMA İLE ÇÖZÜLEN PROBLEMLER


  1. Deniz Matematik dersi sınavında sorulan 10 sorudan 8 tanesini yapıyor. Her sorunun puan değeri 10 puan olduğuna göre Deniz'in puanını hesaplayalım.

  1. Şiirde her satıra 'dize' , dört dizeye de 'dörtlük' veya 'kıta' diyoruz. Baran 23 Nisan gösterilerinde 7 dörtlükten oluşan bir şiir okuyor. Buna göre Baran'ın okuduğu dize sayısı kaçtır?

  1. Sude'nin kalemlerinin sayısı Mehmet'in kalemlerinin sayısının 2 katıdır. Mehmet'in 3 kalemi olduğuna göre Sude ile Mehmet'in kalemlerinin toplam sayısını bulalım.
  1. Arda bir sayıyı 5'le çarpıyor ve sonucu 40 buluyor. Arda yaptığı bu işlemle hangi soruyu yanıtlamıştır? Yanıtı Arda'nın yaptığı işlem olan bir soru yazalım.

  1. Karenin 4 kenarının uzunluğu da aynıdır. Eslem defterine bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan bir kare çiziyor. Buna göre Eslem'in kaç santimetre çizdiğini bulalım.

6. Sınıfımızda toplam 19 öğrenciyiz. Beden Eğitimi dersinde 3'erli olarak 6 sıra oldu. Buna göre gelmeyen öğrenci sayısını bulalım.
egitimevreni.com
seo hosting - hosting